Att köpa ett nytt hem

Att köpa en helt nybyggd bostad är lite speciellt. Den finns ju inte ännu! Många beslut ska fattas och ofta dröjer det en stund innan du kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer att finnas med dig hela vägen för att du ska få en trygg och trevlig resa fram till inflyttning.

FÖRSÄLJNING

Bostäderna i Riggen säljs genom oberoende mäklare. Mäklaren garanterar att du som kund får professionell
rådgivning och att dina intressen som köpare tas tillvara på bästa sätt. På vår hemsida eller hos mäklaren får du ta del av
viktig köpinformation som prislistor och planritningar.

FÖRHANDSAVTAL

Vid köp tecknas ett förhandsavtal hos ansvarig mäklare. Ett förskott om 100 000 kr erläggs till bostadsrättsföreningen.

INREDNINGSVAL

Val av tre inredningskoncept kan göras, Åskmoln, Klippgrå och Drivved enligt inredningsbroschyr. Kund blir kontaktad när det är dags att göra konceptval. Övriga lägenhetsanpassningar görs av kund efter inflyttning.

VISNING UNDER BYGGTIDEN

Under byggtiden kommer du att bjudas in till en lägenhetsvisning.

UPPLÅTELSEAVTAL

Cirka tre månader innan inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal.

BESIKTNING

När ditt hem är färdigt sker en besiktning med en opartisk besiktningsman.

INFLYTTNING

Tid för inflyttning kommer du att få veta ca sex månader innan tillträde. Efter uppvisat kvitto på slutbetalning får du nycklarna till bostaden.

BOSTADSRÄTT

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du ansvarar för inre underhåll och får själv bestämma över underhåll, mindre reparationer och ombyggnader i lägenheten. För större åtgärder erfordras tillstånd från föreningen. Föreningen svarar för det yttre underhållet och alla gemensamma anläggningar.

STYRELSEN

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som förvaltas av styrelsen. Styrelsen väljs av medlemmarna vid den årliga föreningsstämman. Under byggtiden utses styrelsen av projektbolaget Varvsholmens Fastighets AB.

BOENDEKOSTNAD

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats (som är en andel i bostadsrättsföreningen). Utöver det betalar du en årsavgift till föreningen för att täcka din del av föreningens kostnader. Den totala boendekostnaden utgörs av årsavgiften, räntor och amorteringar på eventuella lån samt kostnader för el, tv, tele, data och hemförsäkring. Bostadsrättstillägget till hemförsäkringen tecknas av föreningen för alla lägenheter och ingår i årsavgiften.

FÖRSKOTTSGARANTI

En säkerhet för det förskott på insatsen som du betalar i samband med undertecknande av förhandsavtal. Banken garanterar återbetalning av förskott om projektet inte blir av.

SLUTBESIKTNING

Innan lägenheten överlämnas till dig görs en slutbesiktning. En opartisk besiktningsman bedömer då om uppförandet är utfört i enlighet med avtalet.

ENTREPRENADGARANTI

Varvsholmens Fastighets AB ställer en femårig garanti på utfört arbete samt två år på material och varor räknat från godkänd slutbesiktning. Efter två år genomförs en tvåårsbesiktning som samlar upp eventuella fel som kan anses hänförliga till byggnationen. Vid garantitidens utgång görs en besiktning om behov föreligger.

GARANTIER FÖR OSÅLDA BOSTADSRÄTTER

Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB förvärvar osålda bostadsrätter senast sex månader efter inflyttning samt svarar för månadsavgifter för osålda bostadsrätter och ansvarar för försäljningen av dessa.

ANSVAR FÖR FÖRVALTNING

Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB sköter den ekonomiska förvaltningen och tecknar för föreningens räkning, på marknadsmässiga villkor, samtliga nödvändiga avtal med professionella utförare. Efter inflyttning hålls en föreningsstämma där en ny styrelse väljs. Nya styrelsen träffar avtal om den fortsatta ekonomiska förvaltningen.